expertise 

 

Recruitment

Competentie management

Performance management

Loopbaanbeleid

de juiste persoon

Aan de hand van de functiespecificaties stellen wij een wervende campagne op en selecteren de juiste kandidaten. Afhankelijk van uw wensen vullen wij dit traject geheel of gedeeltelijk in.

competenties ontwikkelen

Welke competenties heeft uw organisatie in huis? En welke heeft u nodig om uw toekomstige doelen te realiseren? 

Door goed competentiemanagement krijgt u inzicht in de competenties van uw medewerkers. Door middel van testen en gesprekken brengen wij competenties van uw individuele medewerkers in kaart. 

Ook bieden wij een handige tool om groeipotentieel inzichtelijk te maken. Dit alles vormt de basis voor verdere ontwikkelstappen. 

doelen realiseren

Wij hebben ruime ervaring met het aanbieden en op maat ontwikkelen van tools die het proces ondersteunen van doelen stellen, evalueren en feedback geven.

†Deze tools zorgen ervoor dat organisatiedoelen en persoonlijke ambities optimaal op elkaar zijn afgestemd en gerealiseerd worden.   

†ambities in beeld

Heeft u zicht op de ambities van uw medewerkers? En matchen die voldoende met het groeiperspectief van uw organisatie? Wij ontwikkelen een loopbaanbeleid voor de langere termijn voor uw organisatie. Waarmee wederzijdse ambities gerealiseerd worden. Medewerkers halen daarmee het beste uit zichzelf, de organisatie bereikt haar doelen en uw klanten zijn tevreden. 

 

 

 

Functiehuis

duidelijk

Hoe ziet uw functiehuis er uit? Wij adviseren over de inrichting van uw functiehuis en kijken of deze optimale groeimogelijkheden biedt. Ook ontwikkelen wij competentiegerichte rolbeschrijvingen die een basis vormen voor een goed performance management. Daarbij gaan wij uit (of op zoek naar) de kernwaarden van uw organisatie.

Beloningsbeleid

motiverend

Sluit uw beloningsbeleid voldoende aan bij wat u wilt bereiken met uw organisatie? Motiveert het medewerkers om de gewenste prestaties te leveren? Ondersteunt het de onderlinge samenwerking? Wij denken met u mee!Arbeidsvoorwaarden

concurrerend

Hoe zien uw arbeidsvoorwaarden er uit? Zijn deze voldoende concurrerend en motiverend voor uw medewerkers? En voldoen ze aan de wettelijke eisen? Wij geven advies. 

Bovendien beschikken wij door onze samenwerking met InventivBV over een Pensioen Communicatie Module (PCM). Een unieke tool om helder over pensioenen te communiceren met uw medewerkers.   

 
 

Leiderschap

inspirerend

Goed leiderschap heeft veel invloed op het inspireren en motiveren van medewerkers. Het geven van constructieve feedback en het samen op zoek gaan naar ontwikkelingsmogelijkheden zijn van essentieel belang voor goed performance management. Wij begeleiden leidinggevenden hun vaardigheden hierin te verbeteren.